Language of document :

Beroep ingesteld op 20 augustus 2010 - Behnke / Commissie

(Zaak F-68/10)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Thorsten Behnke (Brussel, België) (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit om verzoeker in te delen in prestatiegroep II en om hem 5 bevorderingspunten te geven voor zijn loopbaanontwikkelingsrapport over de periode van 1 januari tot en met 31 december 2008

Conclusies van de verzoekende partij

het besluit om verzoeker in te delen in prestatiegroep II en hem 5 bevorderingspunten te geven voor zijn loopbaanontwikkelingsrapport over de periode van 1 januari tot en met 31 december 2008, nietig verklaren;

subsidiair, artikel 8, lid 4, van de algemene uitvoeringsbepalingen van artikel 43 van het Statuut nietig verklaren, voor zover het de vaststelling van een advies van het paritair beoordelingscomité en bevordering via consensus mogelijk maakt;

de Europese Commissie verwijzen in de kosten.

____________