Language of document :

Kanne 13.12.2012 – ZZ v. komissio

(Asia F-151/12)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Vaatimus kumota päätös, jolla kantajalta evättiin oikeus ulkomaankorvaukseen.

Kantajan vaatimukset

PMO:n (palkkatoimisto) 6.3.2012 tekemä päätös, jolla kantajalta evättiin oikeus henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevassa 4 artiklassa tarkoitettuun ulkomaankorvaukseen, on kumottava

kantajan esittämän oikaisuvaatimuksen hylkäämisestä 31.8.2012 tehty päätös on kumottava tarpeellisilta osin

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.