Language of document :

Жалба, подадена на 13 декември 2012 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-152/12)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: адв. D. Abreu Caldas, адв. S. Orlandi, адв. A. Coolen, адв. J.-N. Louis и адв. E. Marchal)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяната на решението, с което бонусът към пенсионните права, придобити преди постъпването на служба, е изчислен съгласно новите ОРИ

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението от 26 март 2012 г., с което се изчислява бонусът към пенсионните права, придобити от жалбоподателя преди постъпването му на служба в Комисията на основание член 11, параграф 2 от Приложение VIII към Правилника;

доколкото е необходимо, да се отмени решението за отхвърляне на подадената от него на 3 септември 2012 г. административна жалба срещу решението, с което се изчислява бонусът към пенсионните права, придобити от него преди постъпването му на служба, в пенсионната схема на Съюза;да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.