Language of document :

Sag anlagt den 13. december 2012 – ZZ mod Kommissionen

(Sag F-152/12)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og E. Marchal)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afgørelsen om beregning af godskrivningen af de pensionsrettigheder, som er erhvervet før tiltrædelsen af tjenesten, på grundlag af de nye almindelige gennemførelsesbestemmelser.

Sagsøgerens påstande

Annullation af afgørelsen af 26. marts 2012 om at godskrive de pensionsrettigheder, som sagsøgeren har erhvervet før hans indtræden i Kommissionens tjeneste i henhold til artikel 11, stk. 2, i bilag VIII til vedtægten.

Om fornødent annullation af afgørelsen om afslag på sagsøgerens klage af 3. september 2012 over afgørelsen om fastsættelse af godskrivningen af de pensionsrettigheder, som er erhvervet før tiltrædelsen af tjenesten, i Unionens pensionsordning.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.