Language of document :

Kanne 13.12.2012 – ZZ v. komissio

(Asia F-152/12)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Kanne, jossa vaaditaan kumoamaan päätös, jonka mukaan ennen palveluksessa aloittamista saavutettujen eläkeoikeuksien hyvittäminen lasketaan uusien täytäntöönpanosäännösten mukaisesti

Vaatimukset

päätös, joka tehtiin 26.3.2012 ja jonka mukaan kantajan ennen komission palveluksessa aloittamistaan saavuttamat eläkeoikeudet hyvitetään henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti, on kumottava

siltä osin kuin on tarpeellista, on kumottava päätös, jolla hylättiin kantajan 3.9.2012 tekemä valitus, joka koski päätöstä, jolla vahvistettiin niiden eläkeoikeuksien hyvittäminen unionin eläkejärjestelmässä, jotka hän oli saavuttanut ennen palveluksessa aloittamistaan

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.