Language of document :

Sag anlagt den 18. december 2012 – ZZ mod EEAS

(Sag F-154/12)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat F. Parrat)

Sagsøgt: EU-Udenrigstjenesten (EEAS)

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om delvis annullation af afgørelsen om fastsættelse af sagsøgerens anciennitet i lønklassen til 16. november 2011 i forbindelse med hans udnævnelse til en stilling i ansættelsesgruppen for administratorer efter hans certificering.

Sagsøgerens påstande

Annullation af den del af afgørelsen af 23. januar 2012, hvori sagsøgerens anciennitet i lønklassen ændres og fastsættes til 16. november 2011 i stedet for 1. januar 2011.

EEAS tilpligtes at betale sagens omkostninger.