Language of document :

Acțiune introdusă la 18 decembrie 2012 – ZZ/SEAE

(cauza F-154/12)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: F. Parrat, avocat)

Pârât: Serviciul European de Acţiune Externă

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea în parte a deciziei prin care s-a stabilit vechimea în grad a reclamantului la 16 noiembrie 2011 cu ocazia numirii sale într-un post din grupa de funcții de administratori în urma procedurii de certificare

Concluziile reclamantului

Anularea părții din decizia din 23 ianuarie 2012 prin care a fost modificată vechimea în grad a reclamantului și a fost stabilită la 16 noiembrie 2011, în loc de 1 ianuarie 2011;obligarea SEAE la plata cheltuielilor de judecată.