Language of document :

Sag anlagt den 13. december 2012 – ZZ mod Parlamentet

(Sag F-150/12)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat G. Maximini)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af Europa-Parlamentets afgørelse om afslag på at betale sagsøgeren en del af bosættelsespengene efter fratræden samt at godtgøre visse rejseudgifter.

Sagsøgerens påstande

Afgørelsen af 29. marts 2012 annulleres, for så vidt som Europa-Parlamentet afslog at betale sagsøgeren anden halvdel af bosættelsespengene efter fratræden i henhold til artikel 6 i bilag VII til tjenestemandsvedtægten samt at godtgøre sagsøgeren alle dennes rejseudgifter i henhold til samme bilags artikel 7.

Europa-Parlamentet tilpligtes at betale sagsøgeren anden halvdel af bosættelsespengene efter fratræden, svarende til en yderligere månedsløn, samt alle rejseudgifter til hans hjemsted i forbindelse med hans udtræden af tjenesten for ham selv, hans ægtefælle og hans søn, som er svært handicappet, og som lever i hans husstand.

Europa-Parlamentet tilpligtes at betale sagens omkostninger samt de af sagsøgeren afholdte udgifter.