Language of document :

Acțiune introdusă la 13 decembrie 2012 – ZZ/Parlamentul European

(Cauza F-150/12)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: G. Maximini, Rechtsanwalt)

Pârât: Parlamentul European

Obiectul și descrierea litigiului

Cerere de anulare a deciziei pârâtului prin care acesta a refuzat să acorde reclamantului o parte din indemnizația de reinstalare, precum și rambursarea anumitor cheltuieli de călătorie.

Concluziile reclamantului

Anularea Deciziei pârâtului din 29 martie 2012 în măsura în care pârâtul a refuzat să plătească reclamantului cea de a doua jumătate a indemnizației de reinstalare în temeiul articolului 6 din anexa VII la Statutul funcționarilor, precum și să îi ramburseze acestuia în totalitate cheltuielile de călătorie în conformitate cu articolul 7 din aceeași anexă.obligarea pârâtului la plata către reclamant a celei de a doua jumătăți a indemnizației de reinstalare, având un cuantum echivalent cu un salariu de bază lunar suplimentar, precum și a totalității cheltuielilor de călătorie până la locul său de origine, efectuate cu ocazia încetării definitive a funcțiilor sale pentru el, pentru soția sa și pentru fiul său, care suferă de un handicap grav și care locuiește împreună cu el.obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată aferente procedurii și a tuturor cheltuieli

lor necesare efectuate de reclamant.