Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 30. ledna 2014 – Ohrgaard v. Komise

(Věc F-151/12)1

„Veřejná služba – Odměna – Příspěvek za práci v zahraničí – Podmínka bydliště stanovená v čl. 4 odst. 1 písm. b) přílohy VII služebního řádu – Výkon funkce v mezinárodní organizaci – Pojem – Pětiměsíční stáž v Komisi – Vyloučení“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Jakob Ohrgaard (Frederiksberg, Dánsko) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal, D. de Abreu Caldas, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Currall a V. Joris, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí, kterým byl zamítnut nárok žalobce na příspěvek za práci v zahraničí.

Výrok rozsudku

Rozhodnutí Evropské komise ze dne 6. března 2012, kterým byl zamítnut nárok J. Ohrgaarda na příspěvek za práci v zahraničí, ve znění rozhodnutí ze dne 31. srpna 2012 o zamítnutí stížnosti, se zrušuje.Evropská komise ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené J. Ohrgaardem.