Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2014. január 30-i ítélete – Ohrgaard kontra Bizottság

(F-151/12. sz. ügy)

(Közszolgálat – Díjazás – Külföldi munkavégzési támogatás – A személyzeti szabályzat VII. melléklete 4. cikke (1) bekezdésének b) pontjában foglalt, lakóhelyre vonatkozó feltétel – Fogalom – Nemzetközi szervezetben történő munkavégzés – A Bizottságnál eltöltött öt hónapos gyakorlat - Kizárás )Az eljárás nyelve: franciaFelekFelperes: Jakob Ohrgaard (Frederiksberg, Dánia) (képviselők: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal, D. de Abreu Caldas ügyvédek)Alperes: Európai Bizottság (képviselők: J. Currall és V. Joris meghatalmazottak)Az ügy tárgyaA felperes számár

égzés – A Bizottságnál eltö

ltött

öt hónapos gyakorlat - Kizárás )Az eljárás nyelve: franciaFelekFelperes: Jakob Ohrgaard (Frederiksberg, Dánia) (képviselők: S. Orlandi,

A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal, D. de Abreu Caldas ügyvédek)Alperes: Európa

i Bizottság (k

épviselők: J. Currall és V. Joris meghatalmazottak)Az ügy tárgyaA felperes számára külföldi munkavégzési támo

gatás nyújtását megtagadó h

atározat megsemmisítése iránti kérelemAz ítélet rendelkező részeA Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti a J. Ohrgaard számára munkavégzési támogatás nyújtását megtagadó, 2012. március 6-i európai bizottsági határozatot, valamint a panasz elutasításáról szóló 2012. augusztus 31-i európai bizottsági határozatot.Az Európai Bizottság maga viseli saját költségeit és a J. Ohrgaard részéről felmerült költségeket.