Language of document :

Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 30 januari 2014 – Ohrgaard mot kommissionen

(Mål F-151/12)(1 )

(Personalmål – Lön – Utlandstillägg – Bosättningsvillkor föreskrivs i artikel 4.1 b i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna – Tjänstgöring i en internationell organisation – Begrepp – Praktik på fem månader vid kommissionen – Omfattas inte)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Jakob Ohrgaard (Frederiksberg, Danmark) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal, D. de Abreu Caldas)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och V. Joris)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att inte bevilja utlandstillägg till sökanden.

Domslut

Europeiska kommissionens beslut av den 6 mars 2012 varigenom Jakob Ohrgaard inte beviljades utlandstillägg, som ändrats genom beslutet av den 31 augusti 2012 om att avslå klagomålet, ska ogiltigförklaras.

Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader och förpliktas att ersätta Jakob Ohrgaards rättegångskostnader.

____________

____________

(1 ) EUT C 55, 23.2.2013, s. 26.