Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 6 mai 2014 - Forget/Comisia

(Cauza F-153/12)1

(Funcție publică – Funcționari – Remunerație – Alocații familiale – Alocația pentru locuință – Condiție de acordare – Parteneriat înregistrat în dreptul luxemburghez – Cuplu de parteneri stabili în cadrul unei uniuni consensuale care au acces la căsătorie civilă – Funcționari care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 1 alineatul (2) litera (c) punctul (iv) din anexa VII la statut)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Claude Forget (Steinfort, Luxemburg) (reprezentant: M. Kerger, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall și G. Gattinara, agenți)

Intervenient în susținerea pârâtei: Consiliul Uniunii Europene (reprezentanți: M. Bauer și A. Bisch, agenți)ObiectulCerere de anulare a deciziei prin care se refuză acordarea alocației pentru locuință, precum și a pensiei de urmaș pentru partenerul reclamantuluiDispozitivulRespinge acțiunea.Domnul Forget suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligat să suporte cheltuielile de judecată efectuate de Comisia Europeană.Consiliul Uniunii Europene suportă propriile cheltuieli de judecată.