Language of document : ECLI:EU:F:2016:133

RJEŠENJE SLUŽBENIČKOG SUDA

EUROPSKE UNIJE

(treće vijeće)

15. lipnja 2016.

Predmet F‑152/12

Jonas Poniskaitis

protiv

Europske komisije

„Javna služba – Dužnosnici – Mirovine – Prijenos nacionalnih mirovinskih prava – Prijedlozi za priznavanje godina mirovinskog staža – Akt koji negativno ne utječe – Nedopuštenost tužbe – Zahtjev za odlučivanje bez ulaženja u raspravljanje o meritumu – Članak 83. Poslovnika”

Predmet:      Tužba, podnesena na temelju članka 270., primjenjivog na Ugovor o EZAE‑u na temelju njegova članka 106.a, kojom je Jonas Poniskaitis zatražio poništenje „odluka” od 26. ožujka 2012. o izračunu priznavanjâ u mirovinskom sustavu Europske unije mirovinskih prava koja je ranije stekao u okviru dvaju litavskih mirovinskih sustava i, u mjeri u kojoj je to potrebno, odluke tijela za imenovanje Europske komisije od 3. rujna 2012. kojom se odbija njegova žalba protiv „odluka” kojima se određuju navedena priznavanja.

Odluka:      Tužba se odbija. Jonas Poniskaitis snosi vlastite troškove i nalaže mu se snošenje troškova Europske komisije.

Sažetak

Tužbe dužnosnikâ – Akt koji negativno utječe – Pojam – Prijedlog za priznavanje godina mirovinskog staža radi prijenosa mirovinskih prava stečenih prije stupanja u službu Unije u sustav Unije – Isključenje

(Pravilnik o osoblju za dužnosnike, čl. 91. st. 1.)

Prijedlog za priznavanje godina mirovinskog staža koji je dostavljen dužnosniku radi prijenosa mirovinskih prava stečenih u okviru drugog sustava u mirovinski sustav Unije ne stvara obvezne pravne učinke koji izravno i neposredno utječu na pravnu situaciju njegova adresata tako što je značajno mijenjaju. Stoga on ne predstavlja akt koji negativno utječe u smislu članka 91. stavka 1. Pravilnika o osoblju.

(t. 14.)

Izvori:

Opći sud Europske unije: presude od 13. listopada 2015., Komisija/Verile i Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, t. 62. i Teughels/Komisija, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, t. 58.