Language of document : ECLI:EU:F:2016:133

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK

VÉGZÉSE

(harmadik tanács)

2016. június 15.

F‑152/12. sz. ügy

Jonas Poniskaitis

kontra

Európai Bizottság

„Közszolgálat – Tisztviselők – Nyugdíjak – Nemzeti nyugdíjjogosultságok átvitele – A nyugdíjra jogosító szolgálati idő jóváírására vonatkozó javaslat – Sérelmet nem okozó aktus – A kereset elfogadhatatlansága – Az ügy érdemét nem érintő határozathozatal iránti kérelem – Az eljárási szabályzat 83. cikke”

Tárgy:      Az EAK‑Szerződésre annak 106a. cikke alapján alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott kereset, amellyel Jonas Poniskaitis azt kéri, hogy a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az Európai Bizottság kinevezésre jogosult hatóságának az általa korábban két litván nyugdíjrendszerben megszerzett nyugdíjjogosultságoknak az európai uniós nyugdíjrendszerben történő jóváírásainak kiszámításáról szóló, 2012. szeptember 3‑i „határozatát”, és amennyiben szükséges, az említett jóváírásokat megállapító „határozatok” ellen benyújtott panaszát elutasító határozatát.

Határozat:      A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja. Jonas Poniskaitis maga viseli saját költségeit, és köteles viselni az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket.

Összefoglaló

Tisztviselői kereset – Sérelmet okozó aktus – Fogalom – Az Uniónál való szolgálatba lépést megelőzően megszerzett, nyugdíjra jogosító szolgálati időnek az uniós rendszerbe való átvitel céljából történő jóváírására tett javaslat – Kizártság

(Személyzeti szabályzat 91. cikk, (1) bekezdés)

A nyugdíjra jogosító szolgálati idő jóváírására vonatkozó, a valamely más nyugdíjrendszerben megszerzett nyugdíjjogosultság európai uniós nyugdíjrendszerbe történő átvitele céljából a tisztviselővel közölt javaslat nem vált ki olyan kötelező jogi hatásokat, amelyek a címzettje jogi helyzetének jelentős megváltoztatásával annak jogi helyzetét közvetlenül és azonnal érintenék. Következésképpen e javaslat nem minősül a személyzeti szabályzat 91. cikkének (1) bekezdése értelmében vett, sérelmet okozó aktusnak.

(lásd a 14. pontot)

Hivatkozás:

Az Európai Unió Törvényszéke: 2015. október 13‑i Bizottság kontra Verile és Gjergji ítélet, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, 62. pont; 2015. október 13‑i Teughels kontra Bizottság ítélet, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, 58. pont.