Language of document :

Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 15 juni 2016 – Poniskaitis mot kommissionen

(Mål F-152/12)1

(Personalmål – Tjänstemän – Pension – Överföring av nationella pensionsrättigheter – Förslag om tillgodoräknande av tjänsteår – Akt som inte går någon emot – Avvisning – Yrkande att dom ska meddelas utan prövning i sak– Artikel 83 i rättegångsreglerna)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Jonas Poniskaitis (Bryssel, Belgien) (ombud: inledningsvis advokaterna D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal och S. Orlandi sedan advokaterna D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis och S. Orlandi, därefter advokaterna J.-N. Louis och S. Orlandi, slutligen advokaten J.-N. Louis)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis D. Martin et G. Gattinara, sedan J. Currall et G. Gattinara, därefter G. Gattinara, slutligen G. Gattinara och  F. Simonetti)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att beräkna tillgodoräknande av pensionsrättigheter som förvärvats innan inträdet i unionstjänst med stöd av de nya allmänna genomförandebestämmelserna.

Avgörande

Talan ogillas

Jonas Poniskaitis ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

____________

1 EUT C 71 av den 9.3.2013, s. 30