Language of document :

8. aprillil 2008 esitatud hagi - Tsarnavas versus komisjon

(Kohtuasi F-44/08)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Vassilios Tsarnavas (Glyfada, Kreeka) (esindaja: advokaat N. Lhoëst)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada ametisse nimetava asutuse otsus, millega jäeti rahuldamata hageja nõue summas kuni 6800 eurot varalise ja mittevaralise kahju hüvitamiseks, mis komisjon eeskirjade eiramise ja ametialaste eksimustega 1998. ja 1999. aasta edutamise raames tekitas, ning nimetatud summa komisjonilt väljamõistmise nõue.

Hageja nõuded

Tühistada ametisse nimetava asutuse 14. augusti 2007. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata hageja nõue summas kuni 6800 eurot varalise ja mittevaralise kahju hüvitamiseks, mis komisjon eeskirjade eiramise ja korduvate ametialaste eksimustega 1998. ja 1999. aasta edutamise raames tekitas;

tühistada vajalikus ulatuses komisjoni vaikimisi tehtud otsus jätta hageja 14. novembri 2007. aasta kaebus rahuldamata;

mõista kostjalt välja kahjuhüvitis summas kuni 6800 eurot varalise ja mittevaralise kahju eest, mis komisjon eeskirjade eiramise ja korduvate ametialaste eksimustega 1998. ja 1999. aasta edutamise raames tekitas vastavalt 19. märtsi 2003. aasta otsusele liidetud kohtuasjades T-188/01 ja T-189/01;

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

____________