Language of document :

30. aprillil 2008 esitatud hagi -Buschak versus Euroopa Elu-ja Töötingimuste Parandamise Fond

(Kohtuasi F-47/08)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Willy Buschak (Bonn, Saksamaa) (esindajad: advokaadid L. Lévi ja C. Ronzi)

Kostja: Euroopa Elu-ja Töötingimuste Parandamise Fond

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada otsus, millega muudeti hageja töökirjeldust, ning mõista kostjalt hageja kasuks välja teatav summa varalise ja mittevaralise kahju hüvitamiseks.

Hageja nõuded

tühistada Euroopa Elu-ja Töötingimuste Parandamise Fondi direktori otsus, mis tehti hagejale teatavaks 4. juulil 2007 ja millega muudeti tema töökirjeldust;

vajadusel tühistada 29. või 30. jaanuari 2008. aasta otsus hageja kaebuse rahuldamata jätmise kohta;

mõista Euroopa Elu-ja Töötingimuste Parandamise Fondilt kahju hüvitisena välja 50 000 eurot;

mõista kohtukulud välja Euroopa Elu-ja Töötingimuste Parandamise Fondilt.

____________