Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 18. června 2009 - Spee v. Europol

(Věc F-43/08)1

"Veřejná služba - Zaměstnanci Europolu - Volné pracovní místo - Výběrové řízení"

Jednací jazyk: nizozemština

Účastníci řízení

Žalobce: David Spee (Rijswijk, Nizozemsko) (zástupci: původně P. de Casparis, advokát, poté I. Blekman, advokát)

Žalovaný: Evropský policejní úřad (Europol) (zástupci: D. Neumann a D. El Khoury, ve spolupráci s B. Wägenbaurem a R. Van der Houtem, advokáti)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí Europolu o zrušení nabídky pracovního místa, o něž se ucházel žalobce, a o jejím pozdějším opětovném zveřejnění, jakož i náhrada škody s příslušenstvím

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

D. Speeovi se ukládá náhrada nákladů řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 183, 19.7.2008, s. 33.