Language of document :

Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tat-18 ta' Ġunju 2009 - Spee vs Europol

(Kawża F-43/08) 1

(Servizz pubbliku - Persunal tal-Europol - Pożizzjoni vakanti - Proċedura ta' għażla)

Lingwa tal-kawża: L-Olandiż

Partijiet

Rikorrent: David Spee (Rijswijk, l-Olanda) (rappreżentanti: inizjalment P. de Casparis, avukat, sussegwentement I. Blekman, avukat)

Konvenut: Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol) (rappreżentanti: D. Neumann u D. El Khoury, assistiti minn B. Wägenbaur u R. Van der Hout, avukati)

Suġġett

L-annullament tad-deċiżjoni tal-Europol li tirtira l-offerta ta' impjieg li r-rikorrent kien ressaq il-kandidatura tiegħu għaliha u li terġa' tippubblikaha, kif ukoll talba għad-danni

Dispożittiv

Ir-rikors huwa miċħud.

D. Spee huwa kkundannat għall-ispejjeż.

____________

1 - ĠU C 83, 19.7.2008, p. 33.