Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 18 iunie 2009 - Spee/Europol

(Cauza F-43/08)1

(Funcție publică - Personal al Europol - Post vacant - Procedură de selecție)

Limba de procedură: olandeza

Părțile

Reclamant: David Spee (Rijswick, Țările de Jos) (reprezentanți: inițial P. de Casparis, avocat, ulterior I. Blekman, avocat)

Pârât: Oficiul European de Poliție (Europol) (reprezentanți: D. Neumann și D. El Khoury, asistați de B. Wägenbaur și R. Van der Hout, avocați)

Obiectul

Anularea deciziei Europol de a retrage oferta de muncă pentru care reclamantul își depusese candidatura și de a o publica ulterior, precum și o cerere de daune interese

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Obligă pe domnul Spee la plata tuturor cheltuielilor de judecată.

____________

1 - JO C 183, 19.7.2008, p. 33.