Language of document : ECLI:EU:F:2010:20

USNESENÍ SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

(druhý senát)

25. března 2010

Věc F‑47/08

Willy Buschak

v.

Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek

„Veřejná služba – Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek – Popis pracovního místa náměstka ředitele – Žaloba na neplatnost – Žaloba na náhradu škody – Právní zájem na podání žaloby – Zjevná nepřípustnost“

Předmět: Žaloba podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou se W. Buschak domáhá, aby bylo jednak zrušeno rozhodnutí o změně popisu pracovního místa náměstka ředitele Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) a v případě potřeby rozhodnutí, kterým byla zamítnuta jeho stížnost, a jednak Eurofound uložena povinnost zaplatit žalobci 50 000 eur jako náhradu škody.

Rozhodnutí: Žaloba se odmítá jako zjevně nepřípustná. Žalobci se ukládá náhrada veškerých nákladů řízení.

Shrnutí

1.      Úředníci – Žaloba – Právní zájem na podání žaloby

(Služební řád úředníků, články 90 a 91)

2.      Úředníci – Žaloba – Návrh na náhradu škody spojený s návrhem na neplatnost

(Služební řád úředníků, články 90 a 91)

3.      Úředníci – Žaloba – Žaloba na náhradu škody podaná při neexistenci postupu před zahájením soudního řízení podle služebního řádu – Nepřípustnost

(Služební řád úředníků, články 90 a 91)

1.      Aby zaměstnanec, nebo bývalý zaměstnanec, mohl právoplatně podat žalobu podle článků 90 a 91 služebního řádu, musí prokázat osobní zájem na zrušení napadeného aktu. Tento zájem nesmí být navíc posouzen abstraktně, ale s ohledem na situaci žalobce v okamžiku podání žaloby.

Jelikož se popis pracovního místa zaměstnance v zásadě dotýká zájmu tohoto zaměstnance pouze po dobu, kdy vykonává své služební povinnosti na tomto pracovním místě, žaloba na neplatnost rozhodnutí o změně tohoto popisu, kterou zaměstnanec podal po ukončení výkonu svých služebních povinností na uvedeném pracovním místě, je nepřípustná, ledaže žalobce prokáže, že zvláštní okolnost odůvodňuje trvání osobního zájmu na podání žaloby za tímto účelem.

(viz body 25 a 27)

Odkazy:

Soud prvního stupně: 30. listopadu 1998, N v. Komise, T‑97/94, Recueil FP s. I‑A‑621 a II‑1879, body 23 a 26; 21. února 2006, V v. Komise, T‑200/03 a T‑313/03, Sb. VS s. I‑A‑2‑15 a II‑A‑2‑57, bod 181

Soud pro veřejnou službu: 15. května 2006, Schmit v. Komise, F‑3/05, Sb. VS s. I‑A‑1‑9 a II‑A‑1‑33, body 41 a 42; 19. října 2006, Combescot v. Komise, F‑114/05, Sb. VS s. I‑A‑1‑115 a II‑A‑1‑435, body 44 a 46; 25. září 2008, Strack v. Komise, F‑44/05, Sb. VS s. I‑A‑1‑303 a II‑A‑1‑1609, bod 74

2.      V žalobách úředníků musí být návrhová žádání směřující k náhradě škody zamítnuta v rozsahu, v němž úzce souvisejí s návrhovými žádáními směřujícími ke zrušení, která byla odmítnuta jako nepřípustná nebo zamítnuta jako neopodstatněná.

(viz bod 33)

Odkazy:

Soud prvního stupně: 16. července 1992, Della Pietra v. Komise, T‑1/91, Recueil, s. II‑2145, bod 34; 10. června 2004, Liakoura v. Rada, T‑330/03, Sb. VS s. I‑A‑191 a II‑859, bod 69; 16. května 2006, Magone v. Komise, T‑73/05, Sb. VS s. I‑A‑2‑107 a II‑A‑2‑485, bod 103

Soud pro veřejnou službu: 13. července 2006, E v. Komise, F‑5/06, Sb. VS s. I‑A‑1‑93 a II‑A‑1‑337, bod 57; 12. března 2009, Arpaillange a další v. Komise, F‑104/06, Sb. VS s. I‑A‑1‑57 a II‑A‑1‑273, bod 137

3.      Pokud k uplatňované škodě nedošlo v důsledku aktu, o jehož zrušení se žádá, nýbrž v důsledku několika omylů a opomenutí, kterých se správní orgán údajně dopustil, musí být postup před zahájením soudního řízení bezpodmínečně zahájen žádostí, kterou je orgán oprávněný ke jmenování vyzván, aby tuto škodu nahradil.

(viz bod 39)

Odkazy:

Soud prvního stupně: 15. července 1993, Camara Alloisio a další v. Komise, T‑17/90, T‑28/91 a T‑17/92, Recueil, s. II‑841, bod 47; 11. května 2005, de Stefano v. Komise, T‑25/03, Recueil FP s. I‑A‑125 a II‑573, bod 78

Soud pro veřejnou službu: Schmit v. Komise, uvedený výše, bod 48