Language of document : ECLI:EU:F:2010:20

ORDONANȚA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE (Camera a doua)
25 martie 2010


Cauza F‑47/08


Willy Buschak

împotriva

Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă

„Funcție publică — Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă — Descrierea postului de director adjunct — Acțiune în anulare — Acțiune în despăgubire — Interesul de a exercita acțiunea — Inadmisibilitate vădită”

Obiectul: Acțiune formulată în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA, prin care domnul Buschak solicită, pe de o parte, anularea deciziei de modificare a descrierii postului de director adjunct al Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) și, în măsura în care este necesar, anularea deciziei prin care este respinsă reclamația sa, precum și, pe de altă parte, obligarea Eurofound la plata către acesta a sumei de 50 000 de euro cu titlu de daune interese

Decizia: Respinge acțiunea ca vădit inadmisibilă. Obligă reclamantul la plata tuturor cheltuielilor de judecată.


Sumarul ordonanței


1.      Funcționari — Acțiune — Interesul de a exercita acțiunea

(Statutul funcționarilor, art. 90 și 91)

2.      Funcționari — Acțiune — Cerere de despăgubiri legată de o acțiune în anulare

(Statutul funcționarilor, art. 90 și 91)

3.      Funcționari — Acțiune — Acțiune în despăgubire formulată în lipsa unei proceduri precontencioase conforme cu statutul — Inadmisibilitate

(Statutul funcționarilor, art. 90 și 91)


1.      Pentru ca un agent sau un fost agent să poată să formuleze în mod valabil o acțiune întemeiată pe articolele 90 și 91 din statut, trebuie să justifice un interes personal pentru anularea actului atacat. În plus, aprecierea acestui interes nu trebuie efectuată in abstracto, ci în raport cu situația reclamantului din momentul formulării acțiunii.

În măsura în care descrierea postului unui agent nu afectează, în principiu, interesul acestui agent decât în perioada exercitării atribuțiilor sale în acest post, acțiunea în anulare a unei decizii de modificare a acestei descrieri, formulată de agent ulterior încetării exercitării atribuțiilor sale în postul menționat, este inadmisibilă, cu excepția situației în care reclamantul dovedește o împrejurare particulară care să justifice un interes personal și actual de a acționa în acest scop.

(a se vedea punctele 25 și 27)


Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 30 noiembrie 1998, N/Comisia, T‑97/94, RecFP, p. I‑A‑621 și II‑1879, punctele 23 și 26; 21 februarie 2006, V/Comisia, T‑200/03 și T‑313/03, RecFP, p. I‑A‑2‑15 și II‑A‑2‑57, punctul 181

Tribunalul Funcției Publice: 15 mai 2006, Schmit/Comisia, F‑3/05, RecFP, p. I‑A‑1‑9 și II‑A‑1‑33, punctele 41 și 42; 19 octombrie 2006, Combescot/Comisia, F‑114/05, RecFP, p. I‑A‑1‑115 și II‑A‑1‑435, punctele 44 și 46; 25 septembrie 2008, Strack/Comisia, F‑44/05, RepFP, p. I‑A‑1‑303 și II‑A‑1‑1609, punctul 74


2.      În cazul acțiunilor formulate de funcționari, concluziile care urmăresc repararea unui prejudiciu trebuie respinse în măsura în care prezintă o legătură strânsă cu concluziile în anulare care au fost ele însele respinse fie ca inadmisibile, fie ca nefondate.

(a se vedea punctul 33)


Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 16 iulie 1992, Della Pietra/Comisia, T‑1/91, Rec., p. II‑2145, punctul 34; 10 iunie 2004, Liakoura/Consiliul, T‑330/03, RecFP, p. I‑A‑191 și II‑859, punctul 69; 16 mai 2006, Magone/Comisia, T‑73/05, RecFP, p. I‑A‑2‑107 și II‑A‑2‑485, punctul 103

Tribunalul Funcției Publice: 13 iulie 2006, E/Comisia, F‑5/06, RecFP, p. I‑A‑1‑93 și II‑A‑1‑337, punctul 57; 12 martie 2009, Arpaillange și alții/Comisia, F‑104/06, RecFP, p. I‑A‑1‑57 și II‑A‑1‑273, punctul 137


3.      În cazul în care prejudiciul invocat nu rezultă dintr‑un act a cărui anulare este urmărită, ci din mai multe greșeli și omisiuni despre care se pretinde că au fost săvârșite de administrație, procedura precontencioasă trebuie în mod imperativ să înceapă printr‑o cerere ce invită autoritatea împuternicită să facă numiri să repare acest prejudiciu.

(a se vedea punctul 39)


Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 15 iulie 1993, Camara Alloisio și alții/Comisia, T‑17/90, T‑28/91 și T‑17/92, Rec., p. II‑841, punctul 47; 11 mai 2005, de Stefano/Comisia, T‑25/03, RecFP, p. I‑A‑125 și II‑573, punctul 78

Tribunalul Funcției Publice: Schmit/Comisia, citată anterior, punctul 48