Language of document :

Hotărârea Curții (Camera întâi) din 16 ianuarie 2019 – Comisia Europeană/United Parcel Service, Inc., FedEx Corp.

(Cauza C-265/17 P)1

(Recurs – Controlul operațiunilor de concentrare între întreprinderi – Achiziționarea TNT Express de către UPS – Decizie a Comisiei prin care operațiunea de concentrare este declarată incompatibilă cu piața internă și cu funcționarea Acordului privind SEE – Model econometric elaborat de Comisie – Necomunicarea modificărilor aduse modelului econometric – Încălcarea dreptului la apărare)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: Comisia Europeană (reprezentanți: T. Christoforou, N. Khan, H. Leupold și A. Biolan, agenți)

Celelalte părți din procedură: United Parcel Service, Inc. (reprezentanți: A. Ryan, solicitor, F. Hoseinian, advokat, W. Knibbeler, S. A. Pliego, P. van den Berg, advocaten și F. Roscam Abbing, advocate), FedEx Corp. (reprezentanți: F. Carlin, barrister, G. Bushell, solicitor și N. Niejahr, Rechtsanwältin)

Dispozitivul

Respinge recursul.

Obligă Comisia Europeană la plata cheltuielilor de judecată.

____________

1     JO C 231, 17.7.2017.