Language of document :

Meddelelse til EU-tidende

 

Slettelse af sag T-53/97 (1)

(Processprog: nederlandsk)

Ved kendelse af 16. juni 2005 har formanden for Femte Afdeling ved De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans besluttet, at sag T-53/97, B.J.G. Oude Kotte mod Rådet for Den Europæiske Union og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, skal slettes af registeret.

____________

1 - EFT C 142 af 10.5.1997.