Language of document :

Obvestilo v UL

 

Izbris zadeve T-53/971

(Jezik postopka: nizozemščina)

S sklepom z dne 16. junija 2005 je predsednik petega senata Sodišča prve stopnje Evropskih skupnosti odredil izbris zadeve pod opr. št. T-53/97: B.J.G. Oude Kotte proti Svetu Evropske unije in Komisiji Evropskih skupnosti.

____________

1 - UL C 142, 10.5.1997.