Language of document :

Meddelelse til EU-tidende

 

Slettelse af sag T-56/97 (1)

Ved kendelse af 16. juni 2005 har formanden for Femte Afdeling ved De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans besluttet, at sag T-56/97, W.C.G.M. Stoffelen mod Rådet for Den Europæiske Union og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, skal slettes af registeret.

____________

1 - EFT C 142 af 10.5.1997.