Language of document :

Mededeling in het PB

 

Doorhaling van zaak T-58/97 (1)

(Procestaal: Nederlands)

De president van de Vijfde kamer van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen heeft bij beschikking van 16 juni 2005 de doorhaling in het register gelast van zaak T-58/97: H. Heringa tegen Raad van de Europese Unie en Commissie van de Europese Gemeenschappen.

____________

1 - () PB C 142 van 10.5.1997.