Language of document :

Oznámenie v Úradnom vestníku

 

Výmaz veci T-58/971

(Jazyk konania: holandčina)

Uznesením zo 16. júna 2005 predseda piatej komory Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev nariadil výmaz veci T-58/97: H. Heringa proti Rade Európskej Únie a Komisii Európskych spoločenstiev.

____________

1 - Ú. v. ES C 142, 10.5.1997