Language of document :

ELT teatis

 

Kohtuasja T-59/97 registrist kustutamine1

(Kohtumenetluse keel: hollandi)

Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu viienda koja esimehe 16. juuni 2005. aasta määrusega kustutati registrist kohtuasi T-59/97: A. Lukens Folkers v. Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Ühenduste Komisjon.

____________

1 - EÜT C 142, 10.5.1997.