Language of document :

Förstainstansrättens beslut av den 23 juli 2009 - Wilman m.fl. mot rådet och kommissionen

(Förenade målen T-4/94, T-73/94, T-372/94, T-52/97, T-60/97, T-64/97 och T-144/97)(1)

Rättegångsspråk: nederländska

Ordföranden på åttonde avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

1 - EGT C 43, 12.2.1994