Language of document :

Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 23. července 2009 - Wilman a další v. Rada a Komise

(Spojené věci T-4/94, T-73/94, T-372/94, T-52/97, T-60/97, T-64/97 a T-144/97)1

Jednací jazyk: nizozemština

Předseda osmého senátu rozhodl o vyškrtnutí spojených věcí.

____________

1 - Úř. věst. C 43, 12.2.1994.