Language of document :

Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 23. juli 2009 - Wilman m.fl. mod Rådet og Kommissionen

(Forenede sager T-4/94, T-73/94, T-372/94, T-52/97, T-60/97, T-64/97 og T-144/97) 1

Processprog: nederlandsk

Formanden for Ottende Afdeling har besluttet, at de forenede sager skal slettes af registeret.

____________

1 - EFT C 43 af 12.2.1994.