Language of document :

Esimese Astme Kohtu 23. juuli 2009. aasta määrus - Wilman jt versus nõukogu ja komisjon

(Liidetud kohtuasjad T-4/94, T-73/94, T-372/94, T-52/97, T-60/97, T-64/97 ja T-144/97)1

Kohtumenetluse keel: hollandi

Kaheksanda koja esimehe määrusega kustutati kohtuasi registrist.

____________

1 - ELT C 43, 12.2.1994.