Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hof van Cassatie (Belgie) dne 7. července 2021 – VP Capital NV v. Belgische Staat, další účastnice řízení: PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs NV, Ernst & Young Tax Consultants BV, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV

(Věc C-414/21)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Hof van Cassatie

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: VP CAPITAL NV

Odpůrce: Belgische Staat

Další účastnice řízení: PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs NV, Ernst & Young Tax Consultants BV, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV

Předběžná otázka

Je taková vnitrostátní právní úprava, jako je právní úprava dotčená v projednávané věci, v rozporu se svobodou usazování zaručenou článkem 49 SFEU, pokud vede k tomu, že lucemburská společnost, která zaúčtuje ztrátu hodnoty akcií v Lucembursku, kterou sice v zásadě odečte od svého zdanitelného hospodářského výsledku, ale z důvodu, že se nachází ve ztrátě, ji ve skutečnosti nemůže odečíst od tohoto výsledku, je po přemístění svého statutárního sídla do Belgie zdaněna v souvislosti s převodem této ztráty hodnoty v Belgii, ledaže kapitálové zisky, které jsou skryty za tímto převodem, byly zaúčtovány na nedisponibilní pasivní účet, zatímco belgická společnost, která v souvislosti s převodem této ztráty není zdaněna, pokud kapitálové ztráty již nebyly odečteny od belgického zdanitelného hospodářského výsledku, a sice aniž by ztráta hodnoty, která je skryta za tímto převodem, musela být zaúčtována na nedisponibilní pasivní účet?

____________