Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 9. srpnja 2021. uputio Consiglio di Stato (Italija) – Ministero dell’Interno/TO

(predmet C-422/21)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Consiglio di Stato

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: Ministero dell’Interno

Druga stranka u žalbenom postupku: TO

Prethodna pitanja

Protivi li se članku 20. stavcima 4. i 5. Direktive 2013/33/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013.1 nacionalno zakonodavstvo kojim se predviđa ukidanje mjera prihvata za punoljetnog podnositelja zahtjeva koji nije obuhvaćen kategorijom „ranjivih osoba” u slučaju u kojem se sam podnositelj zahtjeva smatra počiniteljem opasnog nasilnog ponašanja do kojeg je došlo izvan centra za smještaj i koje se očitovalo u upotrebi fizičkog nasilja nad državnim i/ili javnim službenicima, pri čemu je žrtvama nanio ozljede zbog kojih su morale tražiti pomoć lokalne hitne službe?

____________

1     Direktiva 2013/33/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o utvrđivanju standarda za prihvat podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu (preinaka) (SL 2013., L 180, str. 96.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 15., str. 137.)