Language of document :

Arrest van het Hof (Grote kamer) van 14 juli 2022 – Italiaanse Republiek (C-106/19), Comune di Milano (C-232/19) / Raad van de Europese Unie, Europees Parlement

(Gevoegde zaken C-106/19 en C-232/19)1

[Beroep tot nietigverklaring – Institutioneel recht – Verordening (EU) 2018/1718 – Aanwijzing van Amsterdam (Nederland) als zetel van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) – Artikel 263 VWEU – Ontvankelijkheid – Procesbelang – Procesbevoegdheid – Rechtstreeks en individueel geraakt – In de marge van een bijeenkomst van de Raad vastgestelde beslissing van de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten om de zetel van een agentschap van de Europese Unie te bepalen – Geen bindende gevolgen in de rechtsorde van de Unie – Prerogatieven van het Europees Parlement]

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partijen: Italiaanse Republiek (vertegenwoordigers: G. Palmieri, gemachtigde, bijgestaan door C. Colelli, S. Fiorentino en G. Galluzzo, avvocati dello Stato) (C‑106/19), Comune di Milano (vertegenwoordigers: J. Alberti, M. Condinanzi, A. Neri en F. Sciaudone, avvocati) (C‑232/19)

Verwerende partijen: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: M. Bauer, J. Bauerschmidt, F. Florindo Gijón en E. Rebasti, gemachtigden), Europees Parlement (vertegenwoordigers: I. Anagnostopoulou, A. Tamás en L. Visaggio, gemachtigden)

Interveniënten aan de zijde van de verwerende partijen: Koninkrijk der Nederlanden (vertegenwoordigers: M. K. Bulterman en J. Langer, gemachtigden), Europese Commissie (vertegenwoordigers: K. Herrmann, D. Nardi en P. J. O. Van Nuffel, gemachtigden)

Dictum

De beroepen worden verworpen.

De Italiaanse Republiek, de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement dragen hun eigen kosten in zaak C-106/19.

De Comune di Milano, de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement dragen hun eigen kosten in zaak C-232/19.

Het Koninkrijk der Nederlanden en de Europese Commissie dragen hun eigen kosten.

____________

1 PB C 112 van 25.3.2019.