Language of document :

Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 13ης Ιανουαρίου 2022 [αίτηση του Consiglio di Stato (Ιταλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] – Regione Puglia κατά Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare κ.λπ.

(Υπόθεση C-110/20)1

(Προδικαστική παραπομπή – Ενέργεια – Οδηγία 94/22/ΕΚ – Όροι χορήγησης και χρήσης των αδειών αναζήτησης, εξερεύνησης και παραγωγής υδρογονανθράκων – Άδεια αναζήτησης υδρογονανθράκων σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή για καθορισμένη χρονική περίοδο – Γειτονικές περιοχές – Χορήγηση περισσότερων αδειών σε έναν μόνο φορέα – Οδηγία 2011/92/ΕΕ – Άρθρο 4, παράγραφοι 2 και 3 – Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων)

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Αιτούν δικαστήριο

Consiglio di Stato

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Regione Puglia

κατά

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, Ministero dello Sviluppo economico, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale

παρισταμένων των: Global Petroleum Ltd

Διατακτικό

Η οδηγία 94/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 1994, για τους όρους χορήγησης και χρήσης των αδειών αναζήτησης, εξερεύνησης και παραγωγής υδρογονανθράκων, και το άρθρο 4, παράγραφοι 2 και 3, της οδηγίας 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, έχουν την έννοια ότι δεν αντιτίθενται σε εθνική νομοθεσία η οποία προβλέπει ανώτατο όριο για την έκταση της περιοχής την οποία αφορά άδεια εξερεύνησης υδρογονανθράκων, αλλά δεν απαγορεύει ρητά τη χορήγηση, στον ίδιο φορέα και για γειτονικές περιοχές, περισσότερων αδειών, οι οποίες αθροιστικά αφορούν έκταση μεγαλύτερη από το όριο αυτό, υπό την προϋπόθεση ότι, σε περίπτωση χορήγησης τέτοιας άδειας, εξασφαλίζεται η άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας εξερεύνησης κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τόσο από τεχνική όσο και από οικονομική άποψη, καθώς και η επίτευξη των σκοπών που επιδιώκει η οδηγία 94/22. Στο πλαίσιο της εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, πρέπει επίσης να εκτιμηθεί το σωρευτικό αποτέλεσμα των σχεδίων τα οποία υπέβαλε ο εν λόγω φορέας με τις αιτήσεις του για τη χορήγηση αδειών εξερεύνησης υδρογονανθράκων και τα οποία ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

____________

1 ΕΕ C 247 της 27.7.2020.