Language of document :

Tužba podnesena 6. srpnja 2022. – Nordea Bank/SRB

(predmet T-430/22)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Nordea Bank Oyj (Helsinki, Finska) (zastupnici: H. Berger i M. Weber, odvjetnici)

Tuženik: Jedinstveni sanacijski odbor

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi odluku SRB-a od 11. travnja 2022., dokument br. SRB/ES/2022/18, uključujući njegove priloge I., II. i III., u dijelu u kojem se odnosi na tužiteljeve ex ante doprinose;

naloži SRB-u snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe četiri tužbena razloga.

Prvi tužbeni razlog, koji se temelji SRB-ovoj povredi članka 69. Uredbe (EU) br. 806/20141 te članaka 16., 17., 41. i 52. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, time što je prilikom određivanja ciljne razine ex ante doprinosa zauzeo dinamičan pristup.

Drugi tužbeni razlog, koji se temelji na tome da SRB-ovo određivanje ciljne razine u pobijanoj odluci sadržava očite pogreške u ocjeni u pogledu očekivane stope rasta osiguranih depozita i ocjene trenutačnog poslovnog ciklusa.

Treći tužbeni razlog, koji se temelji na SRB-ovoj povredi članka 70. stavka 2. Uredbe (EU) br. 806/2014 te članaka 16., 17. i 52. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, time što prilikom određivanja godišnje ciljne razine nije primijenio gornju granicu od 12,5 %, koja je obvezujuća za ciljnu razinu.

Četvrti tužbeni razlog, koji se temelji na tome da su članci 69. i 70. Uredbe (EU) br. 806/2014 protivni načelu određivanja doprinosa s obzirom na rizike i načelu proporcionalnosti, čime se povređuju članci 16., 17. i 52. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, ako se ciljna razina mora odrediti na dinamičan način i ako se ne primjenjuje gornja granica iz članka 70. stavka 2. Uredbe (EU) br. 806/2014, što bi bio slučaj kad bi se potvrdila pobijana odluka.

____________

1 Uredba (EU) br. 806/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2014. o utvrđivanju jedinstvenih pravila i jedinstvenog postupka za sanaciju kreditnih institucija i određenih investicijskih društava u okviru jedinstvenog sanacijskog mehanizma i jedinstvenog fonda za sanaciju te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010010 (SL 2014., L 225, str. 1. i ispravak SL 2015., L 101, str. 62.)