Language of document :

2022. július 6-án benyújtott kereset – Nordea Bank kontra ESZT

(T-430/22. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Nordea Bank Oyj (Helsinki, Finnország) (képviselők: H. Berger és M. Weber ügyvédek)

Alperes: Egységes Szanálási Testület

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg az ESZT 2022. április 11-i SRB/ES/2022/18 határozatát, beleértve az I., II. és III. mellékletet a felperes előzetes hozzájárulására vonatkozó részében;

kötelezze az ESZT-t a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes négy jogalapra hivatkozik.

Az első jogalap azon alapul, hogy az ESZT megsértette a 806/2014/EU rendelet1 69. cikkét, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájának 16., 17., 41. és 52. cikkét azáltal, hogy dinamikus megközelítést alkalmazott az előzetes hozzájárulások célszintjének meghatározása során.

A második jogalap azon alapul, hogy a célszintnek az ESZT által a megtámadott határozatban való meghatározása nyilvánvaló mérlegelési hibákat tartalmaz a biztosított betétek várható növekedési rátáját és a jelenlegi üzleti ciklus értékelését illetően.

A harmadik jogalap azon alapul, hogy az ESZT megsértette a 806/2014/EU rendelet 70. cikkének (2) bekezdését, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájának 16., 17. és 52. cikkét azáltal, hogy az éves célszint meghatározásakor nem alkalmazta a célszintre a 12,5%-os kötelező felső határt.

A negyedik jogalap azon alapul, hogy a 806/2014/EU rendelet 69. és 70. cikke sérti a hozzájárulások kockázatalapú meghatározásának elvét és az arányosság elvét, és ezáltal sérti az Európai Unió Alapjogi Chartájának 16., 17. és 52. cikkét, amennyiben a célszintet dinamikusan kell meghatározni, és a 806/2014/EU rendelet 70. cikkének (2) bekezdése szerinti felső határt nem kell alkalmazni, amint az a megtámadott határozat helybenhagyása esetén fennállna.

____________

1 A hitelintézeteknek és bizonyos befektetési vállalkozásoknak az Egységes Szanálási Mechanizmus keretében történő szanálására vonatkozó egységes szabályok és egységes eljárás kialakításáról, valamint az Egységes Szanálási Alap létrehozásáról és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról szóló, 2014. július 15-i 806/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2014. L 225., 1. o.; helyesbítés: HL 2014. L 372., 9. o.).