Language of document :

2022 m. liepos 6 d. pareikštas ieškinys byloje Nordea Bank / BPV

(Byla T-430/22)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovas: Nordea Bank Oyj (Helsinkis, Suomija), atstovaujamas advokatų H. Berger ir M. Weber

Atsakovė: Bendra pertvarkymo valdyba

Reikalavimai

Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2022 m. balandžio 11 d. BPV sprendimą, dokumento Nr. SRB/ES/2022/18, įskaitant I, II ir III priedus, kiek jis susijęs su ieškovo ex-ante įnašu;

priteisti iš BPV bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas ieškinį ieškovas remiasi keturiais pagrindais.

Pirmasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad BPV pažeidė Reglamento (ES) Nr. 806/20141 69 straipsnį ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 16, 17, 41 ir 52 straipsnius, nes laikėsi dinamiško požiūrio nustatydama tikslinį ex-ante įnašų dydį.

Antrasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad, nustatydama tikslinį dydį ginčijamame sprendime, BPV padarė akivaizdžių vertinimo klaidų, susijusių su numatomu apdraustųjų indėlių augimo tempu ir einamojo verslo ciklo vertinimu.

Trečiasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad BPV pažeidė Reglamento (ES) Nr. 806/2014 70 straipsnio 2 dalį ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 16, 17 ir 52 straipsnius, nes, nustatydama metinį tikslinį dydį, netaikė privalomosios 12,5 % viršutinės ribos tiksliniam dydžiui.

Ketvirtasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad Reglamento (ES) Nr. 806/2014 69 ir 70 straipsniais pažeidžiamas įnašų nustatymo orientuojantis į riziką principas ir proporcingumo principas, taip pažeidžiant Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 16, 17 ir 52 straipsnius, jei tikslinis dydis turi būti nustatomas dinamiškai ir viršutinė riba pagal Reglamento (ES) Nr. 806/2014 70 straipsnio 2 dalį neturi būti taikoma, o taip būtų, jei ginčijamas sprendimas būtų pripažintas pagrįstu.

____________

1 2014 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 806/2014, kuriuo nustatomos kredito įstaigų ir tam tikrų investicinių įmonių pertvarkymo vienodos taisyklės ir vienoda procedūra, kiek tai susiję su bendru pertvarkymo mechanizmu ir Bendru pertvarkymo fondu, ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 (OL L 225, 2014, p. 1).