Language of document :

Recurs introdus la 10 decembrie 2017 de BMB sp. z o.o. împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera întâi) din 3 octombrie 2017 în cauza T-695/15: BMB sp. z o.o./Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală

(Cauza C-693/17 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: BMB sp. z o.o. (reprezentant: K. Czubkowski, radca prawny)

Celelalte părţi din procedură: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală, Ferrero SpA

Concluziile recurentei

Recurenta solicită Curții:

anularea Hotărârii Tribunalului (Camera întâi) din 3 octombrie 2017 în cauza T-695/15, notificată recurentei la 11 octombrie 2017; și

anularea Deciziei Camerei a treia de recurs a EUIPO din 8 septembrie 2015 în cauza R 1150/2012-3;

Cu titlu subsidiar, anularea hotărârii și retrimiterea cauzei Tribunalului dacă stadiul procedurii nu permite pronunțarea unei hotărâri de către Curte.

În conformitate cu articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, recurenta solicită de asemenea Curții:

obligarea Ferrero Spa și a EUIPO la plata cheltuielilor de judecată aferente prezentului recurs; și

obligarea Ferrero Spa și a EUIPO la plata cheltuielilor de judecată efectuate de recurentă în procedura în fața Tribunalului; și

obligarea Ferrero Spa la plata cheltuielilor de judecată efectuate în procedura în fața EUIPO cu privire la decizia acestuia.

Motivele și principalele argumente

În susținerea recursului, recurenta invocă două motive.

Primul motiv, întemeiat pe încălcarea articolului 25 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002 al Consiliului privind desenele sau modelele industriale comunitare1 ca urmare a unei erori de drept și a unei erori vădite de apreciere săvârșite de Tribunal atunci când a considerat că:

reprezentarea grafică a mărcii anterioare este inclusă în desenul sau modelul industrial contestat;

marca anterioară și desenul sau modelul industrial contestat sunt foarte similare; și

Camera de recurs nu a săvârșit o eroare atunci când a considerat că există un risc de confuzie între marca anterioară și desenul sau modelul industrial contestat.

Al doilea motiv, întemeiat pe încălcarea articolului 25 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (CE) nr. 6/2002 al Consiliului din 12 decembrie 2001 privind desenele sau modelele industriale comunitare coroborat cu principiile generale ale bunei administrări și protecției încrederii legitime ca urmare a unei erori de drept și a unei erori vădite de apreciere potrivit căreia trimiterea făcută de camera de recurs la articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/20092 , la punctul 33 din decizia sa, este o simplă eroare de formă care nu a avut un efect decisiv asupra soluției litigiului și că nu este necesar să se ia în considerare jurisprudența națională privind înregistrarea internațională în aprecierea unui risc de confuzie.

____________

1 JO 2002, L 3, p. 1, Ediție specială 13/vol. 33, p. 70.

2 Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară (JO 2009, L 78, p. 1).