Language of document :

Domstolens dom (Tiende Afdeling) af 6. marts 2019 – BMB sp. z o.o. mod Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) og Ferrero SpA

(Sag C-693/17 P) 1

[Appel – EF-design – forordning (EF) nr. 6/2002 – artikel 25, stk. 1, litra e) – ugyldighedssag – design, der gengiver beholdere til sukkervarer – ugyldighedserklæring]

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: BMB sp. z o.o. (ved radca prawny K. Czubkowski)

De andre parter i sagen: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) (ved S. Hanne og D. Walicka, som befuldmægtigede) og Ferrero SpA (ved Rechtsanwalt M. Kefferpütz)

Konklusion

Appellen forkastes.

BMB sp. z o.o. betaler sagsomkostningerne.

____________

1 EUT C 142 af 23.4.2018.