Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (kymmenes jaosto) 6.3.2019 – Valittajana BMB sp. z o.o. sekä muina osapuolina Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) ja Ferrero SpA

(asia C-693/17 P)1

(Muutoksenhaku – Yhteisömalli – Asetus (EY) N:o 6/2002 – 25 artiklan 1 kohdan e alakohta – Mitättömyysmenettely – Makeisrasiaa esittävä yhteisömalli – Mitättömäksi julistaminen)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: BMB sp. z o.o. (edustaja: K. Czubkowski, radca prawny)

Muut osapuolet: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) (asiamiehet: S. Hanne ja D. Walicka), Ferrero SpA (edustaja: M. Kefferpütz, Rechtsanwalt)

Tuomiolauselma

Valitus hylätään.

BMB sp. z o.o. velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________

1 EUVL C 142, 23.4.2018.