Language of document : ECLI:EU:C:2019:176


 


 Presuda Suda (deseto vijeće) od 6. ožujka 2019. —

BMB protiv EUIPO-a

(predmet C-693/17 P)(1)

„Žalba – Dizajn Zajednice – Uredba (EZ) br. 6/2002 – Članak 25. stavak 1. točka (e) – Postupak za proglašavanje dizajna ništavim – Dizajn koji prikazuje posude za slatkiše – Proglašenje ništavosti”

1.      Žalba – Razlozi – Pogrešna ocjena činjenica i dokaza – Nedopuštenost – Nadzor Suda nad ocjenom činjenica i dokaza – Isključenje osim u slučaju iskrivljavanja

(čl. 256. st. 1. UFEU-a; Statut Suda, čl. 58. st. 1.)

(t. 24., 49.)

2.      Žalba – Razlozi – Puko ponavljanje razloga i argumenata iznesenih pred Općim sudom – Nedopuštenost

(čl. 256. UFEU-a; Statut Suda, čl. 58. st. 1.)

(t. 36., 58.)

Izreka

1.

Žalba se odbija.

2.

Društvu BMB sp. z o.o. nalaže se snošenje troškova.


1 SL C 142, 23. 4. 2018.