Language of document : ECLI:EU:C:2019:176

2019 m. kovo 6 d. Teisingumo Teismo (dešimtoji kolegija) sprendimas
BMB / EUIPO

(Byla C693/17 P)(1)

„Apeliacinis skundas – Bendrijos dizainas – Reglamentas (EB) Nr. 6/2002 – 25 straipsnio 1 dalies e punktas – Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra – Dizainas, vaizduojantis saldainių dėžutes – Registracijos pripažinimas negaliojančia“

1.      Apeliacinis skundas – Pagrindai – Klaidingas faktinių aplinkybių ir įrodymų vertinimas – Nepriimtinumas – Teisingumo Teismo atliekama faktinių aplinkybių ir įrodymų vertinimo kontrolė – Netaikymas, išskyrus iškraipymo atvejį

(SESV 256 straipsnio 1 dalis; Teisingumo Teismo statuto 58 straipsnio pirma pastraipa)

(žr. 24, 49 punktus)

2.      Apeliacinis skundas – Pagrindai – Paprastas pagrindų ir argumentų, pateiktų Bendrajame Teisme, pakartojimas – Nepriimtinumas

(SESV 256 straipsnis; Teisingumo Teismo statuto 58 straipsnio pirma pastraipa)

(žr. 36, 58 punktus)

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti apeliacinį skundą.

2.

Priteisti iš BMB sp. z o.o. bylinėjimosi išlaidas.


1 OL C 142, 2018 4 23.