Language of document : ECLI:EU:C:2020:449


 


 Usnesení Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 11. června 2020 – Ferrero v. BMB

(Věc C-693/17 P-DEP)

„Určení výše nákladů řízení“

1.      Soudní řízení – Náklady řízení – Určení – Nahraditelné náklady – Pojem – Nutné výdaje vynaložené účastníky řízení – Skutečnosti, které je třeba vzít v úvahu – Nezbytné náklady související s řízením o určení výše nákladů řízení – Zahrnutí

[Jednací řád Soudního dvora, čl. 144 písm. b)]

(viz body 16, 17)

2.      Soudní řízení – Náklady řízení – Určení – Nahraditelné náklady – Skutečnosti, které je třeba vzít v úvahu – Posuzovací pravomoc Soudního dvora – Výdaje vynaložené v rámci řízení o kasačním opravném prostředku

[Jednací řád Soudního dvora, čl. 144 písm. b) a čl. 184 odst. 1]

(viz body 18, 22)

3.      Soudní řízení – Náklady řízení – Určení – Nahraditelné náklady – Účast několika advokátů – Neexistence vlivu – Posouzení především z hlediska celkového počtu hodin práce objektivně nutných pro řízení

[Jednací řád Soudního dvora, čl. 144 písm. b)]

(viz bod 27)

4.      Soudní řízení – Náklady řízení – Určení – Nahraditelné náklady – Skutečnosti, které je třeba vzít v úvahu – Výdaje vynaložené v rámci řízení o kasačním opravném prostředku – Odměny advokáta – Zmocnění advokáti, kteří se důkladně seznámili s dotčenou věcí jak v rámci správního řízení před EUIPO, tak v řízení před Tribunálem

[Jednací řád Soudního dvora, čl. 144 písm. b) a čl. 184 odst. 1]

(viz body 29, 30)

Výrok

Celková výše nákladů řízení, které musí společnost BMB sp. z o.o. nahradit společnosti Ferrero SpA ve věci C-693/17 P, se stanoví na 7 000 eur.