Language of document : ECLI:EU:C:2020:449


 


 Tiesas (desmitā palāta) 2020. gada 11. jūnija rīkojums –
Ferrero/BMB

(lieta C693/17 PDEP)

Tiesāšanās izdevumu noteikšana

1.      Tiesvedība – Tiesāšanās izdevumi – Noteikšana – Atlīdzināmie tiesāšanās izdevumi – Jēdziens – Lietas dalībniekiem radušies nepieciešamie izdevumi – Vērā ņemami elementi – Nepieciešamie izdevumi saistībā ar tiesāšanās izdevumu noteikšanas procesu – Iekļaušana

(Tiesas Reglamenta 144. panta b) punkts)

(skat. 16., 17. punktu)

2.      Tiesvedība – Tiesāšanās izdevumi – Noteikšana – Atlīdzināmie tiesāšanās izdevumi – Vērā ņemami elementi – Tiesas rīcības brīvība – Apelācijas tiesvedībā radušies izdevumi

(Tiesas Reglamenta 144. panta b) punkts un 184. panta 1. punkts)

(skat. 18., 22. punktu)

3.      Tiesvedība – Tiesāšanās izdevumi – Noteikšana – Atlīdzināmie tiesāšanās izdevumi – Vairāku advokātu iesaistīšana – Ietekmes neesamība – Vērtējums, galvenokārt ņemot vērā tiesvedības mērķiem objektīvi nepieciešamo kopējo darba stundu skaitu

(Tiesas Reglamenta 144. panta b) punkts)

(skat. 27. punktu)

4.      Tiesvedība – Tiesāšanās izdevumi – Noteikšana – Atlīdzināmie tiesāšanās izdevumi – Vērā ņemami elementi – Apelācijas tiesvedībā radušies izdevumi – Advokāta honorāri – Pilnvaroti advokāti, kuri pilnībā pārzina attiecīgo lietu gan administratīvajā procesā EUIPO, gan tiesvedībā Vispārējā tiesā

(Tiesas Reglamenta 144. panta b) punkts un 184. panta 1. punkts)

(skat. 29., 30. punktu)

Rezolutīvā daļa

Kopējā tiesāšanās izdevumu summa, kas BMB sp. z o.o. ir jāatlīdzina Ferrero SpA lietā C‑693/17 P, ir noteikta EUR 7 000 apmērā.