Language of document : ECLI:EU:C:2020:449


 


 Beschikking van het Hof (Tiende kamer) van 11 juni 2020 – Ferrero/BMB

(Zaak C-693/17 P-DEP)

„Begroting van de proceskosten”

1.      Gerechtelijke procedure – Kosten – Begroting – Invorderbare kosten – Begrip – Kosten die de partijen hebben moeten maken – Factoren die in aanmerking moeten worden genomen – Kosten die noodzakelijk zijn voor de procedure van begroting van de kosten – Daaronder begrepen

[Reglement voor de procesvoering van het Hof, art. 144, b)]

(zie punten 16, 17)

2.      Gerechtelijke procedure – Kosten – Begroting – Invorderbare kosten – Factoren die in aanmerking moeten worden genomen – Beoordelingsbevoegdheid van het Hof – Kosten gemaakt in het kader van een hogere voorziening

[Reglement voor de procesvoering van het Hof, art. 144, b), en art. 184, lid 1]

(zie punten 18, 22)

3.      Gerechtelijke procedure – Kosten – Begroting – Invorderbare kosten – Optreden van verscheidene advocaten – Geen invloed – Beoordeling aan de hand van hoofdzakelijk het totale aantal uren werk dat voor de procedure objectief noodzakelijk was

[Reglement voor de procesvoering van het Hof, art. 144, b)]

(zie punt 27)

4.      Gerechtelijke procedure – Kosten – Begroting – Invorderbare kosten – Factoren die in aanmerking moeten worden genomen – Kosten gemaakt in het kader van een hogere voorziening – Advocatenhonoraria – Gevolmachtigde advocaten die zowel in de administratieve procedure bij het EUIPO als in de procedure bij het Gerecht een grondige kennis van de betreffende zaak hebben verworven

[Reglement voor de procesvoering van het Hof, art. 144, b), en art. 184, lid 1]

(zie punten 29, 30)

Dictum

Het totale bedrag van de kosten die BMB sp. z o.o. in zaak C-693/17 P moet vergoeden aan Ferrero SpA, wordt bepaald op 7 000 EUR.