Language of document : ECLI:EU:C:2020:449


 


 Postanowienie Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 11 czerwca 2020 r. –
Ferrero/BMB

(sprawa C693/17 P-DEP)

Ustalenie kosztów

1.      Postępowanie sądowe – Koszty – Ustalenie – Koszty podlegające zwrotowi – Pojęcie – Niezbędne wydatki poczynione przez strony – Okoliczności, jakie należy wziąć pod uwagę – Niezbędne wydatki związane z postępowaniem w sprawie ustalenia kosztów – Włączenie

[regulamin postępowania przed Trybunałem, art. 144 lit. b)]

(zob. pkt 16, 17)

2.      Postępowanie sądowe – Koszty – Ustalenie – Koszty podlegające zwrotowi – Okoliczności, jakie należy wziąć pod uwagę – Swobodna ocena przysługująca Trybunałowi – Koszty poniesione w ramach odwołania

[regulamin postępowania przed Trybunałem, art. 144 lit. b), art. 184 § 1]

(zob. pkt 18, 22)

3.      Postępowanie sądowe – Koszty – Ustalenie – Koszty podlegające zwrotowi – Udział kilku adwokatów – Brak wpływu – Ocena z uwzględnieniem głównie całkowitej liczby godzin pracy obiektywnie niezbędnych w związku z postępowaniem

[regulamin postępowania przed Trybunałem, art. 144 lit. b)]

(zob. pkt 27)

4.      Postępowanie sądowe – Koszty – Ustalenie – Koszty podlegające zwrotowi – Okoliczności, jakie należy wziąć pod uwagę – Koszty poniesione w ramach odwołania – Honorarium adwokata – Upoważnieni adwokaci, którzy nabyli pogłębioną wiedzę o danej sprawie przy okazji zarówno postępowania administracyjnego przed EUIPO jak i postępowania przed Sądem

[regulamin postępowania przed Trybunałem, art. 144 lit. b), art. 184 § 1]

(zob. pkt 29, 30)

Sentencja

Łączną kwotę kosztów jakie BMB sp. z o.o. musi zwrócić Ferrero SpA w sprawie C‑693/17 P ustala się w wysokości 7000 EUR.